image image image image image image
Driver Rehberi 2.0 Kurumsal Arşivlerimiz için altyapı ve bilgi girişi standartlarını düzenleyen Driver Rehberi 2.0'ın çevirisi ve gözden geçirilerek düzeltilmesi işlemi tamamlanmıştır. Bu rehber, kurumsal arşivlere bilgi girişlerinde asgari standartları sağlamak için anahtar rol oynayacaktır. Her türlü bilgi kaynağı girişini anlatan ve detaylı örnekler veren bu rehber kayıt girişlerinde yol gösterici olacaktır.
Ubuntu 12.04 İşletim Sistemine DSpace 4.1 Kurulumu Bu kurulum, sanal bilgisayara kurulan Ubuntu 12.04 LTS 32 bit işletim sistemi üzerinde test edilmiştir. Başka işletim sistemlerine bire bir uymayabilir. DSpace kurulumunda özellikle üçüncü parti yazılımların sürümlerine dikkat edilmelidir. Kurulum rehberinin hazırlanmasında orijinal dokümantasyon (https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC4x) temel alınmıştır.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA Açık Erişim Konusundaki Düşüncelerini Paylaştı Ulusal Akademik Arşiv Projesi Eğitim Semineri 03.03.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda 320 civarında kütüphaneci ve bilgi teknolojileri uzmanının katılımıyla gerçekleştirildi.
2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı İYTE’de Gerçekleştirildi Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması ve bunun için gereken politika, strateji, mevzuat ve açık erişim alt yapısını tartışmak amacıyla düzenlenen 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 21-22 Ekim 2013 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) ev sahipliğinde İYTE Kampüsünde gerçekleştirildi.
DSpace 3.1 LiveCD’si Türkçe Dil Desteği ile Kulanıma Hazır ANKOS AEKA Grubu’nun kurumsal dijital arşiv sistemi olarak tavsiye ettiği DSpace 3.1 sürümü Türkçe dil desteği ile LiveCD haline getirilmiştir. Özelleştirilmiş bu güncel sürüm ile kurumsal dijital arşiv sistemi fiziksel veya sanal bir sunucu üzerine kolay bir şekilde kurulabilmektedir. Ubuntu 12.04 işletim sistemi (32bit) ile birlikte kurulan LiveCD yapılmıştır.
Ulusal Açık Erişim Çalıştayı” Sunumları YouTube’da Çeşitli üniversiteleri, kamu kurumlarını, mesleki dernekleri ve yayıncıları temsilen yaklaşık 200 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen ve Açık Erişimin her yönüyle tartışıldığı  Ulusal Açık Erişim Çalıştayı’nın sunumları YouTube’dan izlenebilmektedir. Çalıştayda; açılış konuşması, sekiz bildiri ve bir açık oturum gerçekleştirilmiş, çalıştayın sonunda ise “Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Sonuç Bildirgesi” hazırlanmıştır.

Anasayfa

Açık Erişim, 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi bildirisinde “Bilimsel literatürün İnternet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması.” biçiminde tanımlanmıştır.

Akademik camiada ortak çıkarların yaratılması amacıyla bilginin paylaşılmasına armağan edilmiş toplumsal bir hareket olan Açık Erişim, bugün dünyada pek çok bilim insanı, yayınevi ve araştırmacı tarafından desteklenmektedir. Araştırma sonuçlarının kamuya açık İnternet aracılığıyla ücretsiz olarak erişilebilmesi ve bu literatürün çeşitli amaçlarla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın kullanılabilmesini esas alan açık erişim çalışmaları Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından da desteklenmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye’de açık erişim arşivi oluşturma süreçlerine yönelik çeşitli düzeydeki girişimlere temel oluşturmak, destek olmak, önerilerde bulunmak, örnek uygulama ve eğitimler çerçevesinde edinilen tecrübeleri paylaşmak üzere ANKOS çatısı altında, 2006 yılında Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) adıyla bir çalışma grubu kurulmuştur. AEKA Grubu’nun amacı;

  • Türkiye’de Açık Erişim hareketinin özümsenmesine öncülük etmek,
  • Dünyada ve Türkiye'de Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi profesyonellerini ve kamuoyunu bilgilendirmek,
  • Açık Erişim bilincinin akademik kurumlar arasında yayılmasına ve uygulamaların gerçekleştirilmesine aracılık etmek,
  • Akademik kurumlarda Kurumsal Arşivlerin oluşturulması için yöntem göstermek,
  • Çalışmaların eşgüdüm içerisinde sürdürülebilesi için işbirliğine gitmek,
  • Eğitici ve yardımcı dokümanları AEKA web sitesinde bulundurmak ve bunların güncel ve güvenilir olmasını sağlamak

şeklinde belirlenmiştir. AEKA Grubu, Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda Türkiye'de bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, ilgili uygulamalarda ANKOS - bilgi profesyoneli - araştırmacı işbirliğini sağlamak, yurt içi ve yurt dışında bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile işbirliğine gitmek misyonuyla çalışmalarını her geçen gün artırarak sürdürmektedir.


Sayfa içeriği, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu tarafından hazırlanmaktadır.