ANKOS

  

Makaleler

IFLA Key Issues for e-Resource Collection Development: AGuide for Libraries


Web Tasarımı İlkeleri: Ankos Web Sayfası Değerlendirmesi
Yusuf YALÇIN, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Otomasyon Hizmetleri Birimi Sorumlusu
Bahadır AYDINONAT, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi Otomasyon Hizmetleri Birimi


Consortial Usage of Electronic Journals in Turkey
Bülent Karasözen, Former ANKOS chairman, Middle East Technical University, Department of Mathematics & Institute of Applied Mathematics


Üniversite Kütüphanecilerinin Gelecek İle İlgili Düşünceleri: 2025’de Yükseköğrenim
Dr. David J. Staley, Direktör, Ohio Eyalet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Eğitimde Mükemmellik için Harvey Goldberg Merkezi
Kara J. Malenfant, ACRL Bilimsel İletişim ve Devlet İlişkileri Uzmanı


E-Kaynaklar Yönetimi El Kitabı - UKSG

Kullanım İstatistikleri ve Online davranış (2)
Angela CONYERS, Uzman Araştırma Üyesi, Evidence Base, Birmingham City Universites

Yeni Başlayanlar İçin Firmalarla Çalışma Rehberi
Joseph THOMAS, Koleksiyon Geliştirme Sorumlusu, East Carolina Üniversitesi

Abonelik İptali İş Akışı
Trina HOLLOWAY, Aksesyon/Süreli Yayınlar Kütüphanecisi, Georgia State Üniversitesi Hukuk Koleji Kütüphanesi

COUNTER: Güncel Gelişmeler ve Planlar
Peter T. SHEPHERD, Proje Yöneticisi, COUNTER


KBART: Bilgi Tabanları ve İlgili Araçlar
Hazırlayan: NISO/UKSG KBART Çalışma Grubu


e-Dergi arşivleme çözümleri hakkıda pratik bir rehber
JISC collections


ANKOS 5. Yıllık Toplantısı, 16-18 Haziran 2005 Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN, ANKOS Başkanı


4. Uluslararası ANKOS Yıllık Toplantısı, 13-14 Haziran 2004
Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN, ANKOS Başkanı


ANKOS ve Satıcı Firmalarla İlişkileri
Phyllis L.Erdoğan ve Bülent Karasözen


ANKOS: Türkiye'de Konsorsiyum Gelişimi
Bülent Karasözen ve Jane Ann Lindley


Turkish National Site License (TRNSL)
Jane Ann Lindley
The Journal for the Serials Community, vol. 16, no. 2, p.187-190, July 01, 2003, Linking options


Kütüphane Hizmetlerinde İşbirliği ve Ortaklıklar: ANKOS
Bülent Karasözen, (2002) “Kurumsal Arşivler”, Elektronik Veritabanları Kullanım İstatistikleri”, Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyumu, 24-26 Ekim 2002, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu


Türkiye’deki Konsorsiyumların Kütüphanelerde Satın Alma Üzerine Etkisi
Tuba Akbaytürk, Türk Kütüphaneciliği Dergisi vol. 17 no. 3 (2003): sayfa 247-262


Cooperation and Partnerships in Library Services: ANKOS
Bülent Karasözen, “Usage Statistics of Electronic Databases”, "Organisational Archives”, Syposium on the Research Libraries in the Light of Electronic Developments, 24-26 Oct., 2002, Abant İzzet Baysal Üniversity, Bolu


Bilgiye Erişimde Yeni Ufuklar: Elektronik Erişim-Elsevier Science Direct Örneği
Bülent Karasözen ve Çiğdem Özbağ (ODTÜ)
Makina Tasarım ve İmalat Dergisi Mayıs 2001


1. ANKOS Eğitim Toplantısı, 13-14 Eylül 2001, Sabancı Üniversitesi
Türk Kütüphaneciliği 15, 3 (2001)


ANKOS is a member of ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER .

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net