ANKOS

    

Aracı Firmalar ve Yayıncılar için ANKOS Tanıtımı


Mayıs 2000’de kurulan ANKOS’un öncelikli amacı, Konsorsiyum üyesi kütüphaneler ve hizmet verdikleri araştırmacılar adına bilimsel elektronik kaynaklara ortak yatırım yapmaktır. ANKOS’un lisans anlaşması imzaladığı veritabanlarına kurumsal abonelik yapılabilir ya da kaynaklar satın alınabilir ve her ANKOS üyesi, kurumuna ait fatura ödemelerini zamanında yapmakla yükümlüdür.

2000 yılında 12 kütüphane üyeliği ile kurulan ANKOS geçen 10 yıl içinde hızla büyüyerek 136 üyesi olan bir konsorsiyum haline gelmiştir. 2010 yılında ANKOS, 84 çevrimiçi veritabanı ile lisans anlaşması imzalamıştır.

Konsorsiyum’a, ANKOS adına gerekli kararları almak üzere yıl içinde düzenli olarak toplanan ve 7 üye kütüphanenin yöneticilerinden oluşan Yönetim Kurulu rehberlik eder. Konsorsiyumun yürüttüğü işler Çalışma Grupları arasında paylaşılmış durumdadır. Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi ANKOS Merkezi olarak hizmet vermektedir. Sayın Ertuğrul ÇİMEN, Kadir Has Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve ANKOS Başkanı olarak, Yönetim Kurulu ile birlikte ANKOS ve Çalışma Grupları’nın faaliyetlerini koordine eder.

Aracı firmalar, yayıncılar ve veritabanı sağlayıcılarının ANKOS’la daha etkin iletişim kurabilmesi ve sürecin daha iyi takip edilebilmesi amacıyla yapılacak teklifler için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir. Aracı firmalar, yayıncılar ve veritabanı sağlayıcıları ile ANKOS arasında İlişkileri düzenleyen Yönerge bu dokümanla uyumludur.

• Aracı firmalar ve yayıncılar, Konsorsiyum’a sunacakları ürün ve hizmetleri tanıtmak ve güncel hizmet modellerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermek üzere Web sayfasındaki Yayıncı Başvuru Formu ile tekliflerini ANKOS’a iletirler.

• Yapılan teklif, form doldurulup bilgiler eksiksiz olarak sisteme aktarıldıktan sonra en geç 30 gün içerisinde ANKOS VDG (Veritabanı Değerlendirme Grubu) tarafından incelenerek, teklif sahibine geri bildirimde bulunulur.

• Anlaşma sağlandığı taktirde uygun bir dönemde (bulunulan yılın Ekim ayı sonuna kadar deneme erişimleri gerçekleştirilir) deneme erişimi açılır.

• Deneme erişimi sonunda kurumsal bazda kullanım istatistikleri sağlanmalıdır.

• ANKOS Lisans Anlaşmaları Çalışma Grubu aracı firmalar ve yayıncılardan gelen standart lisans anlaşmalarının, Türk Ulusal Site Lisansı (TRNSL)’na uygunluğu çerçevesinde inceler ve önemli farklılıkları ortadan kaldırmak üzere ANKOS adına müzakere eder. TRNSL’nın bir elektronik kopyası ve ilgili lisans anlaşması prensipleri ANKOS web sitesinde mevcuttur. Lisans anlaşmasında görmek istediğimiz önemli noktalar şunlardır:

• Üye kurumun, geçici dış (walk-in) kullanıcılar da dahil tüm gerçek kullanıcılarına erişimin verilmesi,

• Lisanslı materyalin ILL, ders paketi ve e-rezerv olarak kullanılması,

• Lisans dönemi sonunda otomatik yenileme yerine, istek üzerine yenilemeye olanak tanınması,

• Üye kurumlara lisanslı materyalin kullanımına ilişkin COUNTER uyumlu istatistik sağlanması,

• Lisanslı materyallere, abonelik bitiminde ödemenin yapıldığı süre için geriye dönük erişimin sağlanması,

• Üye kurumlardan birinin bir kullanıcısı tarafından kullanım ihlali yapılması ya da üyelerden birinin ödemesini zamanında yapmamasına karşı ANKOS'un haklarının korunması,

• Bir yıldan fazla süreli anlaşmalar yapılabilmesi,

• Sadece elektronik (e-only) ANKOS anlaşmaları yapılabilmesi ve katılan üyelerin sahip oldukları basılı aboneliklerinin iptal edilmesine izin verilmesi,

• Faturalandırmanın, devlet kurumlarında bütçe kullandırma koşulları gereği takvim yılının üçüncü ayı bitiminde ödeme yapılabilecek biçimde yapılması,

• Mevcut anlaşmalara yeni ANKOS üyelerinin katılımının sağlanması, çok yıllı anlaşmalarda belirlenen şartlar çerçevesinde üyeliğin kesilebilmesi,

• Üyeleri de dahil olmak üzere ANKOS anlaşmalarının ANKOS'un yerini alacak olan bir başka konsorsiyuma devredilmesi koşulunun olması,

• Anlaşmazlıkların çözümünde iyi niyet gösterilmesi ya da çözümlenememiş anlaşma maddelerinin ihlalleri davalarının Türk yasaları uyarınca Türk mahkemelerinde görülmesine imkân verilmesi.

• Konsorsiyum kurulabilmesi, çok disiplinli veritabanlarında 5, özel konulu veritabanlarında ise 3 üye kurumun katılımını gerektirir.

• Konsorsiyum kurulmasına karar verilen veritabanı için ANKOS Başkanlığı tarafından bir veritabanı sorumlusu atanır.

• Veritabanı sorumlusu anlaşma süresince aracı firmalar, yayıncılar, veritabanı sağlayıcıları ve katılımcı üyelerle iletişimi yürütür, üye kurumların ve kullanıcılarının veritabanına erişiminde oluşacak herhangi bir teknik problem konusunda destek sağlar.

Aracı Firmalar, Yayıncılar ve Veritabanı Sağlayıcıları ile ANKOS Arasında İlişkileri Düzenleyen Yönerge

2010 Ağustos itibarı ile 136 üyeye sahip ANKOS, ICOLC (International Coalition of Library Consortia)’nın üyesidir. Bu prestijli uluslararası organizasyonun bir üyesi olarak rolünün ve sorumluluklarının farkında olan ANKOS, çalışmaların yürütülmesinde ICOLC prosedür ve uygulamalarını benimsemiştir. Bu standartlara uygun olarak, lütfen aşağıda belirtilen yönerge maddelerini dikkate alınız:

• ANKOS, yerel ve yabancı aracı firmaları, yayıncıları ve veritabanı sağlayıcılarını Konsorsiyum ve üye kütüphaneleri ile birlikte çalışmaya davet eder. Çalıştığımız kurumlardan aldığımız destek ve yapılan işbirliği, ANKOS’un gelişimini ve dinamik yapısını sürdürebilmesi açısından önem taşımaktadır.

• ANKOS aracı firmaların, yayıncıların ve veritabanı sağlayıcılarının bilgilendirme ve eğitim amacı ile üye kütüphanelerle doğrudan etkileşimini teşvik etmektedir. Bununla beraber, Türk üniversite kütüphanelerine ANKOS konsorsiyum fiyatıyla sunulan ürünlerin tanıtılması istekleri ve bu ürünlerin denemeye açılması teklifleri Yayıncı Başvuru Formu aracılığıyla doğrudan ANKOS Merkezi’ne yapılmalıdır.

• ANKOS yıllık toplantılarında, üye kütüphanelerin ulusal katılımcılarına tanıtım amaçlı sunumlar yapılmasına imkan tanınmaktadır. ANKOS ayrıca bölgesel düzeyde de bu sunumların yapılmasını organize edebilir.

• Aracı firmalar, yayıncılar ve veritabanı sağlayıcıları tarafından “ANKOS konsorsiyum fiyatı” olarak verilen her teklif, Web sayfamızda yer alan Yayıncı Başvuru Formu doldurularak doğrudan ANKOS Merkezi’ne sunulmalıdır.

• Fiyat pazarlıkları VDG üyeleri tarafından ANKOS Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülür. Başkanlık daha sonra kabul edilebilir fiyat tekliflerini ilgili VDG üyesi aracılığı ile yorumlarını almak ve mutabakata varmak üzere ANKOS üyelerine ulaştıracaktır. Bu prosedürün uygulanmaması halinde, ne ANKOS ne de üye kütüphaneler fiyat teklifini yasal ve ANKOS konsorsiyum anlaşma teklifi olarak tanımayacaklardır.

• ANKOS, yıllık toplantılarına, çalıştaylarına ve eğitim materyallerinin hazırlanmasına destek sağlayan sponsorlarına derinden müteşekkirdir. Bu bağlamda, iş etiği çerçevesinde amaçlarımızı ve hedeflerimizi gerçekleştirmede bizlerle yakın işbirliği içinde olan yerel ofis temsilcilerinin desteklerini de takdir etmektedir.

• ANKOS, sponsor firmaların ürünlerini ilgili katılımcılara sergileyebilmeleri ya da tanıtabilmeleri için, toplantı yaptığı yerlerde kolay iletişim ve paylaşım imkanı sunmanın yanında uygun yerleşim alanı sağlamak üzere elinden geleni yapacaktır.

• ANKOS ayrıca yıllık toplantıları sırasında, toplantı öncesinde duyurulan ücret tablosuna uygun olarak, her bir sponsorun ilgili katılımcılara ayrı zamanlarda ya da paralel oturumlar biçiminde sunumlarını yapmalarına fırsat vermek üzere zaman ayıracak ve uygun toplantı yeri tahsis edecektir.

• Bu yönergeye ait tüm sorular yanıtlanmak üzere ANKOS Merkezi’ne yönlendirilmelidir.

ANKOS Merkezi

E-posta: baskan@ankos.gen.tr

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net