ANKOS

    

Çalışma Grupları


Lisans Anlaşmaları Grubu
Deniz Baltacı (Sabancı Üni)
Kamil Yeşiltaş (Koç Üni.)
M.Kerem Kahvecioğlu (Bilgi Üni.)
Osman Soykan (Doğu Akdeniz Üni.)

ANKOS üyesi kurumların abone olmayı planladıkları elektronik bilgi kaynaklarının lisans anlaşmalarını Türk Ulusal Site Lisansı (TRNSL) ile uyumlu hale getirmek ve dünyada lisans anlaşmaları ile ilgili gelişmeleri izleyerek ANKOS üyeleri yararına kullanmak amacıyla kurulmuştur ve çalışmalarını bu yönde yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın
Halkla İlişkiler Grubu

Nevzat Saban (Akdeniz Üni.)
Elif İşel (Muğla Üni.)
Nurgül Kılıç (Ankara Ünv.)
Ece Helvacıoğlu (Yaşar Ünv.) 

ANKOS’ un yurt içinde ve yurt dışında tanınmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, mevcut ve hedef kitleler ile ilişkileri düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Güçlü, ılımlı, olumlu bir kurum imajı oluşturma yönünde çalışmalarını yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Kullanıcı İstatistikleri Grubu
Lütfü Kılınç (Fatih Sultan Mehmet)
İsmail Çetinkaya (Yüzüncü Yıl Üni.)
Sami Çukadar (İstanbul Bilgi Üni.)
Elif Mine Karadeniz (Kocaeli Üni.) 

ANKOS üyesi kurumlarla ilgili sayısal veriler ve abone olunan veritabanları ile ilgili kullanım bilgilerini toplamak; bu bilgilere dayanarak fayda/maliyet analizleri yapmak, böylelikle ANKOS’un çalışmalarını yaparken ve hedeflerini belirlerken sağlam verilerle hareket etmesini sağlamak amacına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu

Gültekin Gürdal (İYTE)
Sönmez Çelik (İbn Haldun Üni.)
Zeki Çelikbaş (İTÜ) 

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda Türkiye'de bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, ilgili uygulamalarda ANKOS-bilgi profesyoneli-araştırmacı işbirliğini sağlamak, yurt içi ve yurt dışında bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile işbirliği içinde çalışmak, Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu'nun (AEKA) misyonunu oluşturmak amacına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

İşbirliği Çalışma Grubu
Recep Zogo (Trakya Üni.)
Ertugrul Çimen (MEF Üni.)
Filiz Ekingen Flores Mamondi (Boğaziçi Üni.)
Zeki Çelikbaş (İTÜ)

Ulusal kaynak paylaşımı konusunda çalışmalar yaparak bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, yükseköğretim kurumlarının kütüphane/bilgi merkezleri arasında kaynak paylaşımı süreçlerini çevrimiçi olarak takip etmek amacıyla yazılan KİTS (Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi)uygulamasının yönetimi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Akademi Çalışma Grubu 

Ertugrul Çimen (MEF) (Grup Koor.)
Sönmez Çelik (İbn Haldun Üni.)
Gönül Kafalı (İYTE)
Üstün Berk Sezgin (Ankara Üni.)
Osman Soykan (Doğu Akdeniz Üni.)

Bu grubun amacı bilgi hizmetleri alanında çalışanların uygulamaya dayalı becerilerini arttırmak, mesleki uzmanlaşmayı ön plana çıkartmak ve en önemlisi yetkinliklerin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bu grubun gerçekleştireceği sürekli eğitim programları sayesinde bilgi hizmetleri alanında çalışanların ulusal ve uluslararası rekabet ortamında bir adım öne çıkabilmelerine fırsat yaratılması hedeflenmektedir.

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net