ANKOS

    

Çalışma Grupları


Lisans Anlaşmaları Grubu

Muhammet KIZIL, Koordinatör(Artvin Çoruh Üniversitesi)
Ece TUFANYAZICI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Özhan SAĞLIK (Uludağ Üniversitesi)
Osman SOYKAN (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

ANKOS üyesi kurumların abone olmayı planladıkları elektronik bilgi kaynaklarının lisans anlaşmalarını Türk Ulusal Site Lisansı (TRNSL) ile uyumlu hale getirmek ve dünyada lisans anlaşmaları ile ilgili gelişmeleri izleyerek ANKOS üyeleri yararına kullanmak amacıyla kurulmuştur ve çalışmalarını bu yönde yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın
Halkla İlişkiler Grubu

Tuna CAN, Koordinatör (Ankara Üniversitesi)
Nurgül KILIÇ (Ankara Üniversitesi)
Çiğdem AKYOL (Marmara Üniversitesi)
Elif İŞEL (Muğla Üniversitesi)

ANKOS’ un yurt içinde ve yurt dışında tanınmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, mevcut ve hedef kitleler ile ilişkileri düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Güçlü, ılımlı, olumlu bir kurum imajı oluşturma yönünde çalışmalarını yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Kullanıcı İstatistikleri Grubu

İsmail ÇETİNKAYA, Koordinatör (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Lütfü KILIÇ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
Zeynep Metin (Boğaziçi Üniversitesi)
Gülsüm KATIRCI (Yıldız Teknik Üniversitesi)

ANKOS üyesi kurumlarla ilgili sayısal veriler ve abone olunan veritabanları ile ilgili kullanım bilgilerini toplamak; bu bilgilere dayanarak fayda/maliyet analizleri yapmak, böylelikle ANKOS’un çalışmalarını yaparken ve hedeflerini belirlerken sağlam verilerle hareket etmesini sağlamak amacına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu

Onur BUĞAN, Koordinatör (Doğuş Üniversitesi)
Zeki ÇELİKBAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Gönül KAFALI CAN (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Ismet Mazlumoglu (Boğaziçi Üniversitesi)

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda Türkiye'de bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, ilgili uygulamalarda ANKOS-bilgi profesyoneli-araştırmacı işbirliğini sağlamak, yurt içi ve yurt dışında bu konuda faaliyet gösteren kurumlar ile işbirliği içinde çalışmak, Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu'nun (AEKA) misyonunu oluşturmak amacına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

İşbirliği Çalışma Grubu

Nihat NACAR (Çukurova Üniversitesi)
Zeki ÇELİKBAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Filiz Ekingen Flores Mamondi (Boğaziçi Üniversitesi)

Ulusal kaynak paylaşımı konusunda çalışmalar yaparak bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, yükseköğretim kurumlarının kütüphane/bilgi merkezleri arasında kaynak paylaşımı süreçlerini çevrimiçi olarak takip etmek amacıyla yazılan KİTS (Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi)uygulamasının yönetimi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Akademi Çalışma Grubu 

Güssün GÜNEŞ (Marmara Üniversitesi)
Osman SOYKAN (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Emre Hasan AKBAYRAK (Atılım Üniversitesi)
Mustafa Kemal ÇELEBİ (Çukurova Üniversitesi)

Bu grubun amacı bilgi hizmetleri alanında çalışanların uygulamaya dayalı becerilerini arttırmak, mesleki uzmanlaşmayı ön plana çıkartmak ve en önemlisi yetkinliklerin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bu grubun gerçekleştireceği sürekli eğitim programları sayesinde bilgi hizmetleri alanında çalışanların ulusal ve uluslararası rekabet ortamında bir adım öne çıkabilmelerine fırsat yaratılması hedeflenmektedir.

Tek Yetki Belgesi Sağlama Sorumlusu 
 Gazi CEREN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)  

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net