ANKOS

    

Yönetim


YK1Başkan

Güssün GÜNEŞ
gussun.gunes@marmara.edu.tr
Marmara Üniversitesi


YK2Yazman

Perihan SEMERCİ

psemerci@kocaeli.edu.tr
Kocaeli Üniversitesi

YK4

Üye

Tuna CAN

tcan@ankara.edu.tr 
Ankara Üniversitesi

YK5Üye

İsmail ÇETİNKAYA
ismailcetinkaya@yyu.edu.tr
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

YK6Üye

Muhammet KIZIL
muhammetkizil@artvin.edu.tr
Artvin Çoruh Üniversitesi

YK3Üye

Nihat NACAR
nnacar@cu.edu.tr
Çukurova Üniversitesi

Yk7Sayman

Onur BUĞAN
obugan@dogus.edu.tr
Doğuş Üniversitesi


Sekreterya

Ayla GÜNEL
ayla.gunel@ankos.org.tr

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net