ANKOS

    

Halkla İlişkiler Grubu

 


Kuruluşu:

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu’nun yurt içinde ve yurt dışında tanınmasını sağlamak, toplantı organizasyonları düzenlemek amacıyla kurulan  “ANKOS Tanıtım ve Organizasyon Grubu”; ANKOS’un gelişen yapısının gereksinimleri doğrultusunda, mevcut ve potansiyel hedef kitleler ile çift yönlü bir iletişim sürecini benimseyerek 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren sürekli kendini yenileme ilkesiyle “Halkla İlişkiler” adı altında görevini sürdürmektedir.

Amaç:

ANKOS’un mevcut ve potansiyel hedef kitleler ile ilişkilerini düzenleyerek; bu kitlelerin ANKOS’a karşı olan bilgisizliklerini bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye dönüştürmek ve bu kesimler üzerinde ılımlı, olumlu, güçlü bir kurum imajı yaratmayı hedeflemektedir.

Hedef Kitle:

İç hedef kitle: ANKOS çalışanları.

Dış hedef kitle: ANKOS üyesi kurumlar, mevcut ve potansiyel firmalar, yurt içi ve yurt dışındaki tüm üniversiteler, kütüphaneler, elektronik bilgi kaynaklarıyla ilgilenenler ve aynı alanda faaliyet gösteren benzer konsorsiyum ve kuruluşlar.

Görev ve Sorumlulukları:

  1. ANKOS’un tanıtım politikasını saptamak,
  2. ANKOS ile iç ve dış hedef kitleler arasındaki karşılıklı ilişkileri ele almak,
  3. İç ve dış hedef kitlelerdeki farkındalığı, görüşleri, tutumları ve davranışları izlemek,
  4. ANKOS çalışmalarının iç ve dış hedef kitleler üzerindeki etkisini analiz etmek,
  5. ANKOS ile iç ve dış hedef kitleler arasında iki yönlü bir iletişim kurmak ve sürdürmek,
  6. İç ve dış hedef kitlelerde farkındalık, fikirler, tutumlar ve davranışlarda özgün değişimler sağlamak,
  7. ANKOS ile iç ve dış hedef kitle arasında yeni ilişkiler kurmak ve/veya var olan ilişkileri korumaya çalışmak,
  8. ANKOS yıllık toplantılarının organizasyonu ile sosyal faaliyetleri planlamak.

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net