ANKOS

    

İşbirliği Araştırma Grubu

 


Amaç:

 • ANKOS Personel Değişim Programı’nın hazırlanması,
 • Ulusal düzeyde bir kaynak paylaşım yönergesi hazırlanması,
 • Tüm kütüphanelerarası ödünç alma süreçlerini kapsayacak bir program üzerinde çalışılması.

Gerek Personel Değişim Programı gerekse Kaynak Paylaşım Yönergesi öneri ve taslakları, ülkemizde  ilk olma özelliği taşımaktadır.

Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS)

2006 yılından bu güne çalışmalarını yürüten ANKOS İşbirliği Araştırma Grubu, üzerinde çalıştığı Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) projesini tamamlamıştır.  Yükseköğretim kurumlarının kütüphane/bilgi merkezleri arasında kaynak paylaşımı süreçlerini çevrimiçi olarak takip etmeyi amaçlayan KİTS; kurumlarımız arasında daha sistematik ve kolay kütüphanelerarası ödünç yayın/belge sağlama işlemi yapmamızı sağlayacaktır. Sistem ANKOS üyesi kurumların kullanımına açılmıştır ve tamamen ücretsizdir. Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi, kısa adı ile KİTS çok kullanıcılı ve çevrimiçi erişime açık bir uygulamadır. Sistem İTÜ bünyesinde görevli uzman kütüphaneci Zeki Çelikbaş tarafından yazılmıştır.

KİTS; kütüphanelerarası işbirliği isteklerinin basılı ortamlarda posta veya faks ile çok kopyalı, e-posta ile Excel dosyası halinde istenmesi uygulamalarına son veren, işlemleri çevrimiçi olarak yürütecek bir sistemdir ve kullanan üyelere kolaylık sağlayacaktır.

KİTS hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için http://kits.ankos.gen.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kuruluş ve Gelişim:

 • 15-16 Eylül 2006 – Yakın Doğu Üniversitesi (KDDB Toplantısı)‏
 • 9 Aralık 2006 – ILL Grubu ile birleşme ve ilk rapor
 • 15 Mart 2007 – 1. toplantı
 • 15 Nisan 2007 – 2. toplantı
 • 2 Mayıs 2007 – 3. toplantı
 • 31 Mayıs-2 Haziran 2007 – 7. ANKOS Yıllık Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • 25-27 Nisan 2008 – 8. ANKOS Yıllık Toplantısı, Anadolu Üniversitesi
 • 09 Temmuz 2008 – Pilot Proje Tanıtım Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • 31 Temmuz 2008 – Kadir Has Üniversitesi
 • 30 Ekim-02 Kasım 2008 – ANKOS Çalıştayı, Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • 30 Aralık 2008 – Bahçeşehir Üniversitesi

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net