ANKOS

    


"ANKOS kapsamında konsorsiyumu kurulmuş olan elektronik kaynaklar için kullanım sözleşmeleri imzalanmaktadır. Bu anlaşmalarda tanımlanan geçerlilik tarihleri, yetkili kullanıcı grupları, ürün içeriğinin kullanımının sınırlarını çizen durumlar, ödeme koşulları ve özel notlar aşağıdaki A-Z listesinde verilmiştir. Ürünler için verilen açıklamalar yalnızca ön bilgilendirma amaçlı olup, detaylı bilgi ve harici durumlar için anlaşma metninin aslına bakılmalıdır. Elektronik kaynağa üyeliği olan kurumlar, söz konusu anlaşmaların bütününü dikkate almak ve uymakla yükümlüdür."Cambridge University Press

Yetkili Kullanıcılar Öğrenci, akademik ve idari personel, dış kullanıcılar
Ders Paketleri Ürün içeriği ders paketlerinde kullanılabilir
Elektronik Rezerv Ürün içeriği elektronik rezervde kullanılabilir.
ILL Kuralları Ürün içeriği ILL amaçlı kullanılabilir ancak yalnızca basılı kopya sağlanır ya da ARIEL vb. güvenli elektronik ortam kullanılır.
Ödeme Koşulları Ödeme koşulları henüz sonuçlandırılmadı. "Fatura tarihinden sonraki 90 gün" veya "31 Mart sonrasi 60 gün" içinde ödeme seçenekleri gündemde. 2010-2011-2012 fiyatlandırmaları sunuldu.
Sözleşme Süresi 01.01.2010-31.12.2012
Kullanım Koşulları Konsorsiyum ve Yetkili kullanıcılar, lisanslı ürünleri görüntüleyebilir, arama/tarama yapabilir, kurum mensuplarının eğitimi amaçlı kullanabilir, tek tek makaleleri elektronik ortamda saklayabilir ve basılı çıktısını alabilir, basılı veya elektronik ortamda diğer yetkili kullanıcılarla lisanslı ürünleri paylaşabilirler. Lisanslı ürünlerde değişiklik yapılamaz ve Yayınevi'nin telif haklarına ilişkin uyarıları silinemez. Sistematik olarak yükleme yapılamaz. Lisanslı ürünler ticari amaçla kullanılamaz ve kullanılmak istenmesi veya lisanslı ürünün başka bir materyal hazırlanmasında kullanımı amaçlanması durumlarında Yayınevi'nin yazılı izni alınmalıdır.
DDP İndirimi Anlaşma metninde belirtilmemektedir.
Notlar Üye kurumlar aboneliklerini yenilemedikleri durumda, ücretinin ödedikleri arşive erişim haklarına sahiptirler. Cambridge Uni Press platformu üzerinden erişim sağlayabilir veya üzerinde ortak karara varılan bir elektronik formatta arşive sahip olabilirler.


Cochrane Library

Yetkili Kullanıcılar Öğrenci, akademik ve idari personel, dış kullanıcılar
Ders Paketleri Ürün içeriği ders paketlerinde kullanılabilir
Elektronik Rezerv Ürün içeriği elektronik rezervde kullanılabilir.
ILL Kuralları Ürün içeriği ILL amaçlı kullanılabilir ancak yalnızca basılı kopya sağlanır ya da ARIEL vb. güvenli elektronik ortam kullanılır.
Ödeme Koşulları Fatura tarihinden itibaren 60 gün ödeme süresi vardır
Sözleşme Süresi 01.01. 2009-31.12.2011
Kullanım Koşulları Lisans anlaşmasına göre, Yetkili kullanıcılar, akademik araştırma, eğitim ve kişisel kullanım amaçlı olarak uluslararası telif haklarına göre Lisanslı ürünleri tarayabilir, arama, görüntüleme, yükleme, geri çağırma işlemlerini yapabilir, baskı/çıktı alarak, tek tek makale veya kitap bölümlerini depolayabilirler. Akademik amaçlı ortak çalışmalarda/araştırmalarda, lisanslı ürünleri yetkili kullanıcı olmayan kişilerle sınırlı olarak paylaşabilirler. Tek makalelerin makul sayıda kopyalanabilir ve depolanabilir.
DDP İndirimi Anlaşma metninde belirtilmemektedir.


Credo Reference

Yetkili Kullanıcılar Öğrenci, akademik ve idari personel, dış kullanıcılar
Ders Paketleri Belirtilmiyor
Elektronik Rezerv Belirtilmiyor
ILL Kuralları Belirtilmiyor
İhlal Bildirimi / Önlem Alma Süresi Belirtilmiyor
Ödeme Koşulları Fatura tarihinden itibaren 30 gün
Sözlesme Süresi 01.01.2011 - 01.01.2012
DDP İndirimi Bu veri tabanı için uygulanmaz
Kullanım İstatistikleri Belirtilmiyor

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net