ANKOS

    


"ANKOS kapsamında konsorsiyumu kurulmuş olan elektronik kaynaklar için kullanım sözleşmeleri imzalanmaktadır. Bu anlaşmalarda tanımlanan geçerlilik tarihleri, yetkili kullanıcı grupları, ürün içeriğinin kullanımının sınırlarını çizen durumlar, ödeme koşulları ve özel notlar aşağıdaki A-Z listesinde verilmiştir. Ürünler için verilen açıklamalar yalnızca ön bilgilendirma amaçlı olup, detaylı bilgi ve harici durumlar için anlaşma metninin aslına bakılmalıdır. Elektronik kaynağa üyeliği olan kurumlar, söz konusu anlaşmaların bütününü dikkate almak ve uymakla yükümlüdür."Ulrich's Periodicals Directory

Yetkili Kullanıcılar Öğrenci, akademik ve idari personel, dış kullanıcılar
Ders Paketleri Bu veri tabanı için uygulanmaz
Elektronik Rezerv Bu veri tabanı için uygulanmaz
ILL Kuralları Bu veri tabanı için uygulanmaz
Ödeme Koşulları Fatura tarihinden itibaren 90 gün ödeme süresi vardır
Sözleşme Süresi 01.01.2010-31.12.2010
Kullanım Koşulları Yetkili kullanıcılar, lisanslı ürünleri görüntülüyebilir, arama yapabilir, sonuçları elektronik ortama kaydedebilir veya çıktısını alabilir.
DDP İndirimi Bu veri tabanı için uygulanmaz
Notlar Dünya çapında yayınlanmış süreli yayınlar hakkında bilgi sağlayan bibliyografik bir veritabanıdır.


Urkund

Yetkili Kullanıcılar Öğreciler ve akademik personel
Ders Paketleri Bu veri tabanı için uygulanmaz
Elektronik Rezerv Bu veri tabanı için uygulanmaz
ILL Kuralları Bu veri tabanı için uygulanmaz
İhlal Bildirimi / Önlem Alma Süresi Belirtilmiyor
Ödeme Koşulları Fatura: Ocak ayı içinde düzenlemişse 90 gün, Şubat ayı içerisinde düzenlemişse 60 gün, Mart ayı içerisinde düzenlemişse 30 gün
Sözleşme Süresi 01.01.2011 - 31.12.2013
DDP İndirimi Belirtilmiyor
Kullanım İstatistikleri Belirtilmiyor

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net