ANKOS

    

Önemli Tarihler
2013

Nisan 26-27 ANKOSLink 2013 Konferansı, Maritim Kongre Merkezi (Antalya)
Mayıs-Haziran I. Dönem deneme erişimleri
Mayıs 1 2014 yayıncı teklifleri için Yayıncı Başvuru Formu açılır.
Eylül-Ekim II. Dönem deneme erişimleri
Eylül 13-14 ANKOS III. Ulusal Akademik  Kaynak Paylaşım Çalıştayı, Hitit Üniversitesi (Çorum)
Eylül 2-5 2013 ANKOS Personel Değişim Programı (APDP) Süleyman Demirel  Üniversitesi Bilgi Merkezi (Isparta)
Ekim 4-6 2013 ANKOS Veritabanı Sorumluları (VTS) Çalıştayı, Korumar Otel (Aydın)
Kasım 15-16 2013 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları Toplantısı, Trakya Üniversitesi (Edirne)
Kasım 16 2014 yayıncı teklifleri için Yayıncı Başvuru Formu kapanır.
Kasım 29 Kurumların 2014 konsorsiyumlarına katılım karar bildirimi son tarihi

2014

Nisan 18-20 ANKOSLink 2014 Konferansı, Maritim Kongre Merkezi (Antalya)                                

 

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net