ANKOS

    

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu


Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu 2006 yılında kurulmuştur.

Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda Türkiye'de  bilgi profesyonelleri arasında farkındalık yaratmak, ilgili uygulamalarda ANKOS-bilgi profesyoneli-araştırmacı  işbirliğini sağlamak, yurt içi ve yurt dışında bu konuda  faaliyet gösteren kurumlar ile işbirliği içinde çalışmak Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu'nun (AEKA) misyonunu oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Grubun amacı; dünyada ve Türkiye'de Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler konusunda yapılan çalışmalara ilişkin üye kurumları bilgilendirmek, konsorsiyum olarak üye kurumların Açık Erişim hareketini özümsemelerini ve yararlanmalarını sağlamak, açık erişimi, kendi kurumları içerisinde yayma ve uygulama fırsatları oluşturmak, konu ile ilgili kurumların kendi arşivlerini oluşturmaları için yöntem göstermek, çalışmaların eşgüdüm içerisinde sürdürülebilesi için işbirliği yapmak, eğitici ve yardımcı dokümanları ANKOS web sitesinde bulundurmak, bunların güncel ve güvenilir olmasını sağlamaktır.

Gelecek dönem için planlanan çalışmalar:

  • PORTICO Arşivi’nin Türkiye’ye uygun hale getirilmesi,
  • Türkiye’deki akademik kurumların açık arşiv çalışmaları hakkında bir rapor hazırlanması,
  • Açık erişim ve kurumsal arşiv yazılımlarının incelenerek rapor hazırlanması,
  • ANKOS tarafından yayımlanacak akademik bir açık erişim dergisinin hazırlıklarına başlanması,
  • Ulusal bir açık arşivin kurulması için gerekli girişimlerin başlatılması.

ANKOS: ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, COUNTER üyesidir.

pr@ankos.org.tr   |   web hosting by daha.net